ՍԵՅՖ ԻՆՎԵՍԹ Բլոգ

Մեր բլոգները

SAFE Invest 2024-04-11

Նոր  օրենքի  ընդունմամբ կկանոնակարգվի առևտրի օբյեկտներում  կաթնամթերքի վաճառքին ներկայացվող պահանջները։
Նշված կարգավորումը էական ֆինանսնական բեռ չի լինի տնտեսավարողների վրա, քանի որ ցանցային առևտրի և փոքր օբյեկտները ունեն բավարար քնակությամբ առանձնացված դարակաշարեր, տվյալ դեպքում պետք է կիրառվի միայն գունային տարանջատման պահանջը։

SAFE Invest 2024-04-10

Նախագծի ընդունման արդյունքում նախատեսվում է հետիոտնային եղանակով ներմուծվող անձնական օգտագործման ապրանքների համար սահմանել առանց մաքսատուրքի և հարկերի վճարման ներմուծման՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից սահմանված նորմերից առավել խիստ նորմեր:
Նախագծով ակնկալվում է կարգավորել ներկայումս ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների ներմուծման հետ կապված առկա չարաշահումները։

SAFE Invest 2024-04-01

Հարգելի՛ Հայրենակիցներ,
 ֆիզիկական անձանց կողմից առցանց առևտրի դեպքում ՀՀ ներմուծված անձնական օգտագործման ապրանքների համար անմաքս առևտրի շեմը փոփոխվել է, և վաղվանից (01.04.2024թ․-ից)  այն կկազմի 200 եվրո և (կամ) 31 կգ,
մինչ այս պահը կազմում էր 1000 եվրո և (կամ) 31 կգ, սակայն ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված էր ավելի նվազ չափ՝ 200 000 դրամ։
 
Գնումներ կատարելիս եղեք հաշվենկատ, որպեսզի մաքսվաճարներ չվճարեք։

SAFE Invest 2024-03-25

ՊԵԿ-ը գործարկել է ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայությունների միասնական համակարգը:
Համակարգը եռալեզու է՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։

Հաշվարկ-հայտարարագիրը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու դեպքում սահմանված են պատասխանատվության միջոցներ․ առաջին անգամ չներկայացնելու դեպքում կիրառվում է նախազգուշացում, ապա տուգանք։????
   https://self-portal.taxservice.am/sign-in/

SAFE Invest 2024-03-22

ՀՀ կառավարությունը սահմանել է հաշվարկային փաստաթուղթ չհամարվող՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմված այլ փաստաթղթերի դուրսգրման դեպքերը, կարգը և ժամկետները։

 Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2025 թվականի հունվարի 1-ից և
տարածվում է 2025 թվականի հունվարի 1-ից հետո կատարված ձեռքբերումների
նկատմամբ:

SAFE Invest 2024-03-10

ՏՏ ոլորտը դեռ համարվում է այն գործունեության տեսակը, որտեղ հարկային արտոնությունների սահմանումը  չի ծառայում միայն իր շահերին, այն բխում է նաև տնտեսության շահերից։
2024թ-ի հունվարի 1-ից գործող արտոնություններից շարունակեց գործել միայն եկամտային հարկի իջեցված դրույքաչափը` 10 տոկոս՝ 20 տոկոսի փոխարեն։
Սակայն նախատեսվում է նոր օրենդրական նախագիծ, որով կսահմանվեն ԲՏ եւ ՏՏ ոլորտի սուբյեկտների դասվող այն տնտեսվարողները, որոնց համար կսահմանվեն նոր հարկային արտոնություններ։
Նախաձեռնությամբ ԲՏ եւ ՏՏ ոլորտի սուբյեկտ են համարվելու այն տնտեսվարողները, որոնց գործունեության առնվազն 50 տոկոսը տվյալ ոլորտում է:
Որոշ գործունեության տեսակներ համարվելու են ԲՏ եւ ՏՏ ոլորտի գործունեություն` տնտեսական դասակարգչի կոդերի հիման վրա:

SAFE Invest 2022-06-30

Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը խթանելու համար պետության հիմնական գործիքը ՏՏ հավաստագիրն է, որով մի շարք հարկային արտոնություններ են սահմանվում հայկական ՏՏ (և որոշ ինժեներական) ստարտափերի համար: 


Հարկային արտոնությունները ենթադրում են.

• 0% շահութահարկի դրույքաչափ (ընդհանուր հարկային ռեժիմի զուտ եկամտի 20% -ի փոխարեն),

• 10% աշխատողների եկամտային հարկի դրույքաչափ (ընդհանուր հարկային ռեժիմի 23% -ի փոխարեն):


Համաձայն «ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի» հայկական ընկերությունները (կամ անհատ ձեռնարկատերը) գրանցվելուց հետո՝ 3 ամսվա ընթացքում կարող են դիմել հավաստագրման հանձնաժողով հավաստագիր ստանալու և առաջիկա 5 տարիների ընթացքում հարկային արտոնություններից օգտվելու համար:


Հավաստագիր ստանալու համար ՏՏ ստարտափները պետք է որոշակի չափանիշների համապատասխանեն: Դրանցից են՝

• Հայտատու ՏՏ ստարտափը պետք է գործունեություն ծավալի որոշակի ոլորտներում որոնցից են ծրագրային ապահովման մշակումը, խորհրդատվական գործունեությունը համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում, համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեությունը, տվյալների մշակումը, վեբ-պորտալների հետ կապված գործողությունները, հոսթինգի ծառայությունները, էլեկտրոնային համակարգերի նախագծումը, թեստավորումը և արտադրություն (սա ենթադրում է նաև ինժեներական ստարտափներ), ՏՏ ոլորտի կրթություն, հետազոտություն, համակարգչային անիմացիան և մոդելավորումը, ինչպես նաև ինտեգրալային սխեմաների նախագծումը և թեստավորումը: 

• Հայտատու ՏՏ ստարտափը պետք է ունենա առավելագույնը 30 աշխատողից,

• Հայտատու ՏՏ ստարտափի բաժնետերերը չպետք է ունենան (դիմելու պահին և դիմումից 3 տարի առաջ) մեկ այլ հայկական ՏՏ ստարտափում մասնակցություն կամ լինեն անհատ ձեռնարկատեր (գործող ՏՏ ոլորտում):

• Դիմորդ ՏՏ ստարտափը չպետք է լինի այլ իրավաբանական անձի դուստր ձեռնարկություն: 

• Չպետք է լինի օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

• Չպետք է լինի տնտեսական ընկերակցություն: 


Հավաստագրի տրամադրման գործընթացը դիմումից հետո տևում է առավելագույնը 30 օր:

Չնայած մանրամասն պահանջներին վստահեցնում ենք, որ գործընթացը հնարավոր է կազմակերպել արագ և արդյունավետ դրա իրականացումը պրոֆեսիոնալներին վստահելու դեպքում: 

Ֆինանսական ոլորտի այլ կարևոր տեղեկություններ կարող եք գտնել հետևելով մեր բլոգին:


SAFE Invest 2022-05-17

Բիզնես սկսելուց առաջ կարևոր է որոշել հարկերի վճարման համակարգը՝ ընտրելով ձեզ համար ամենաօպտիմալ տարբերակը։ ՀՀ-ում անհատ ձեռնարկատերերի հարկումը իրականացվում է հարկման երկու համակարգով՝ ընդհանուր և հատուկ, յուրաքանչյուրը տվյալ համակարգի համար նախատեսված հարկատեսակներով: 


Հարկման ընդհանուր համակարգ.

Այսպես՝ հարկման ընդհանուր համակարգում հարկ վճարողները ընդհանուր կարգով հաշվարկում և վճարում են իրենց հարկերը. ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ) և (կամ) շահութահարկը: 


         Հարկման հատուկ համակարգեր. 

Շրջանառության հարկ, որի դեպքում անհատ ձեռնարկատերերը իրենց իրականացրած գործունեության արդյունքում հաշվարկում և վճարում են շրջանառության հարկ, որը փոխարինում է ԱԱՀ-ին:

Միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգ, որի դեպքում անհատ ձեռնարկատերը իրականացնելով օրենքով սահմանված համապատասխան գործունեություն, ազատվում է ձեռնարկատիրությանն առնչվող բոլոր տեսակի պետական հարկերից:

Սովորաբար հարկման հատուկ համակարգերի դեպքում հարկերի հաշվարկումը և վճարումը ավելի պարզ է:

ԱՁ-ի կողմից վճարվող հարկատեսկները:

1. Ավելացված արժեքի հարկը ապրանքների ու ոչ նյութական ակտիվների վաճառքի ու վարձակալության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման, գործարքների կնքման արդյունքում պետական բյուջե վճարվող հարկ է:

ԱԱՀ դրույքաչափը յուրաքանչյուր գործարքի գումարի 20 տոկոսն է, որը հաշվարկվում ու վճարվում է ամսական կարգով։

 

2.Շահութահարկը բիզնեսի համախառն եկամտից (հասույթից) պետական բյուջե վճարվող հարկ է։ Շահութահարկի դրույքաչափը սահմանվում է 18 տոկոս, իսկ հարկման բազան որոշելիս հասույթից նվազեցվում են հիմնավորված ձեռնարկատիրական ծախսերը, կորուստները և այլ նվազեցումները։ Շահութահարկը վճարվում է տարեկան կտրվածքով, սակայն նաև անհրաժեշտ է վճարել եռամսյակային կանխավճարներ։

 

3.Շրջանառության հարկը փոխարինում է ԱԱՀ-ին և շահութահարկին, ու այդ հարկային համակարգից օգտվելու համար պետք է ամեն տարի մինչև փետրվարի 20-ը հարկային մարմին ներկայացնել համապատասխան հայտարարություն։ Այն վճարվում է ամբողջ շրջանառությունից և հաշվարկվում ու վճարվում է եռամսյակային կարգով: Որոշ դեպքերում (օրինակ՝ հանրային սննդի ոլորտում) թույլատրվում են ծախսերի նվազեցումներ։ 

         Շրջանառության հարկի դրույքաչափը 1.5%-ից մինչև 5% է՝ կախված գործունեության տեսակից: 

                     Շրջանառության հարկ վճարող կարող է լինել այն բիզնեսը, որի տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցել 115 միլիոն դրամը։

ԱՁ- ի կողմից վճարվող այլ հարկեր:

1. Եկամտային հարկ

Եկամտային հարկը հաշվարկվում ու վճարվում է անհատի կողմից ստացված համախառն եկամտից։ Բիզնեսը պետք է հաշվարկի ու վճարի իր աշխատողների ու իրեն ծառայություն մատուցող ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկը։

Սահմանված են եկամտային հարկի հետևյալ դրույքաչափերը՝

• 2022 հունվարի 1-ից՝ 21%

• 2023 հունվարի 1-ից՝ 20%

2. Սոցիալական վճար

Եկամտային հարկից զատ, գործատուները վճարում են սոցիալական ապահովագրության վճարներ

• 5% (մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ 1,030 ԱՄՆ դոլար եկամտի դեպքում)

• 10% (500,000 ՀՀ դրամից բարձր եկամտի դեպքում):


SAFE Invest 2022-05-10

???? <<Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը բարձրացնել՝ 68000 դրամից դարձնելով 80 000 դրամ և ըստ այդմ սահմանել գործավարձով և ժամավճարով վարձատրվող աշխատակիցների համար ժամային տարիֆային դրույքի նոր նվազագույն չափեր:
???? Այդ կապակցությամբ ՀՀ կառավարությունը հայտնում է, որ.
1. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրի համաձայն՝ կառավարությունը մինչև 2026 թվականը քայլեր է ձեռնարկելու նվազագույն աշխատավարձը 85,000 դրամ սահմանելու ուղղությամբ։ Նվազագույն ամսական աշխատավարձի շարունակական բարձրացումն ապահովվելու է՝ հաշվի առնելով երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
———————————————————————
???? 098221162
☎️ 010523849
???? ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2022-05-07

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների համաձայն՝ ԵԱՏՄ տարածք ներմուծված և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների տնտեսությունների համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող որոշ ապրանքներ վեց ամիս ժամկետով՝ մինչև 30.09․2022թ․-ը ներառյալ, ազատվում են ներմուծման մաքսատուրքից։
Արտոնություն ստացած ապրանքների ցանկին ծանոթացեք հետևյալ հղումներով․
———————————————————————
???? 098221162
☎️ 010523849
???? ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2022-05-05

ՀՀ Կառավարության կողմից 21.03.2022թ.-ին ընդունված որոշումներով՝ 2022թ.-ի ընթացքում ՀՀ տարածք ներմուծվող թռչնամսի, խոշոր եղջերավոր անասունների մսի, կաթնային շիճուկների, սպիտակ շաքարի և երկարահատիկ բրնձի նկատմամբ կիրառվում են ներմուծման ծավալների սահմանափակումներ:
Նշված սահմանափակումը չի կիրառվում միայն Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետությունից 0 տոկոս ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ծագում ունեցող երկարահատիկ բրնձի առանձին տեսակների ներմուծման նկատմամբ:
—————————————————————
???? 098221162
☎️ 010523849
???? ք․Երևան,Թումանյան 1
#Ներմուծում #Բրինձ #Շաքար #Մսամթերք #Մաքսատուրք
Եղեք իրազեկված????


SAFE Invest 2022-04-02

????Ըստ 55-Ն օրենքի համաձայն՝ Հարկային ստուգումների հանձնարարագիրը, ակտը կամ ակտի նախագիծը, թեմատիկ ուսումնասիրության հանձնարարագիրը,նախագիծը կամ դրանց արդյունքները կտրամադրվեն հարկ վճարողին և կհամարվեն պատշաճ ծանուցված ոչ թե գրավոր տարբերակով, այլ հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի անձնական էջում տեղադրելու տարբերակով։
????Իսկ ահա կհամարվեն պատշած ծանուցված
(այն հրապարակելու լիազորություն ունեցող անձի էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացված կամ տեսաներածված տարբերակին) հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի անձնական էջում նշված փաստաթղթերը տեղադրելու օրվանից:
❗️Օրենքը ընդունվել է 2022թ-ի մարտ ամսին, իսկ ուժի մեջ կմտնի 01․07․2022թ-ին, իսկ ամբողջությամբ 01․10․2022թ-ին։

SAFE Invest 2022-03-27

????Սեյֆ ինվեսթ ընկերությունը շուրջ 14 տարի մատուցում է #հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայություններ։
Այս տարիների ընթացքում՝????
????անցկացրել ենք ավելի քան 100 հարկային ստուգումներ
????նպաստել ենք 550-ից ավելի հարկատուների բիզնեսների զարգացմանը։
✊Մեր Ընկերության կազմը համալրված է իր գործը սիրող մասնագետներով, սակայն մեզ համար առաջնային է ներստեղծված աշխատանքային համակարգը, որը աշխատում է անխափան ավելի քան 14 տարի։
????Մնալով մեր գործին հավատարիմ մենք ավելացրել ենք մատուցվող ծառայությունների ցանկը (#մոնիթորինգային, #Ֆինանսական, #իրավաբանական, #մարքեթինգային )՝ աշխատելով սպասարկել բիզնեսին մեկ պատուհան սկզբունքով։
❗Մեր հիմնական սկզբունքներն են`
????Լինել ազնիվ
????Լինել ձգտող
????Լինել օբյեկտիվ
????Լինել նախաձեռնող
????Լինել պարտաճանաչ
????Լինել պատասխանատու
✍️Մենք ավելացնում ենք Ձեր բիզնեսի արժեքը

SAFE Invest 2022-03-25

Սեյֆ Ինվեսթ ՍՊԸ-ի աշխատակից Նարեկ Բախշյանը ներկա էր 22.03.2022թ․-ին կայացած “The Best Armenian Brand 2021” ????մրցանակաբաշխությանը, որպես մեր սիրելի գործընկեր կազմակերպության ներկայացուցիչ, և պատիվ ունեցավ ստանալ
«Տարվա լավագույն բրենդ» կոչմանն արժանացած գործընկերոջ մրցանակները։???? ????
Հպարտ ենք, որ ունենք նման գործընկերներ ու մաղթում ենք նորանոր ձեռքբերումներ։ ????????
????ՍԵՅՖ ԻՆՎԵՍԹ ՍՊԸ

SAFE Invest 2022-03-22

22.03.2022թ․-ին կայացավ “The Best Armenian Brand 2021” մրցանակաբաշխությունը???? , որը կազմակերպել էր Armenian Marketing Association-ը: Նախագծի նպատակն է կարևորել հայկական արտադրողների և ծառայությունների բարձր որակը, ինչպես նաև քաջալերել ընկերություններին՝ լինել ավելի մրցունակ իրենց ոլորտներում։
Սիրով շնորհավորում ենք մեր սիրելի գործընկեր Dan Dessert-ին՝ «Տարվա լավագույն հրուշակեղեն և տորթ արտադրող ընկերություն» կոչմանն արժանանալու առթիվ։ ????????
Մաղթում ենք նորանոր ձեռքբերումներ։ ????
????ՍԵՅՖ ԻՆՎԵՍԹ ՍՊԸ

SAFE Invest 2022-03-10

ՀՊՏՀ-ն և “SAFE invest” հաշվապահական գրասենյակը հետայսու գործընկերներ են։
Այսօր համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին ՀՊՏՀ ռեկտոր Դիանա Գալոյանը և նշված գրասենյակի հիմնադիր-տնօրեն Սերգեյ Խաչատրյանը։ Քննարկելով համագործակցության ուղղությունները՝կողմերը նշեցին, որ ինտենսիվ գործակցությունն ակնկալվում է նոր ուսումնական տարվանից։
Գործատուն իր հերթին նշեց, որ ՀՊՏՀ պատրաստած հաշվապահներն ու աուդիտորները մրցունակ ու պահանջված են աշխատաշուկայում, և որ իրենց գրասենյակը համագործակցում է ավելի քան 100 ընկերությունների հետ, որոնք միշտ կարիք ունեն երիտասարդ ու որակյալ կադրերի։
Դիանա Գալոյանն ընդգծեց նաև պրակտիկ ոլորտի մասնագետների միջոցով ուսանողների գործնական գիտելիք հաղորդելու անհրաժեշտությունը։
Այսպիսով, գործակցության առանցքում ուսանողներն են, ակնկալվում է նպաստել նրանց գործնական հմտությունների զարգացմանն ու մասնագիտական աշխատանքով ապահովմանը։

SAFE Invest 2021-12-08

????Հերթական օրենսդրական նախագիծը, որի մասին դեռ բավարար չիրազեկած և քննարկումներ չկատարած, ընդամենը մի քանի օրից պետք է կիրառության մեջ դրվի։
????Այս նոր օրենքով սահմանափակվում է ինչպես գործարար համայնքի, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց կանխիկով կատարված գործառույթները։
????Միանշանակ, ինչպես բիզնես իրականացնողները, այնպես էլ քաղաքացիները ԲԱՎԱՐԱՐ իրազեկված չեն օրինակ, որ
????2022թ.-ի հունվարի մեկից միանվագ գնումները 300 000 ից ավել կատարելու դեպքում պետք է գործարքը կատարվի ԱՆԿԱՆԽԻԿ,
????Երևան քաղաքում անկախ աշխատողների թվաքանակից աշխատավարձները պետք է վճարվեն ԱՆԿԱՆԽԻԿ,
????Փաստաբանական կամ նոտարական ծառայությունների համար վճարեն ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԱՆԿԱՆԽԻԿ,
????Գրավատների կողմից 20000 ՀՀ դրամից ավելի վարկերը կտրամադրվեն ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԱՆԿԱՆԽԻԿ ձևով,
????Բժշկական և կրթական ծառայությունների դիմաց վճարումները Երևան քաղաքում պետք է կատարվի ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԱՆԿԱՆԽԻԿ (մնացած վայրերում հաջորդ տարիներին),
????Ապահովագրական հատուցումները կկատարվեն ԱՆԿԱՆԽԻԿ ձեւով և այլ :
????Միանշանակ այս օրենքին կիրառմանը դեռ պատրաստ չենք, օրինակ արդյոք բոլոր բիզնես իրականացնողները ունեն վճարումները ԱՆԿԱՆԽԻԿ ընդունելու տեխնիկապես հնարավորություններ և բոլոր քաղաքացիներ ունեն բանկային քարտեր և այլն։
????Բացի այդ կան տարընթերցման դրույթներ, որոնք անպատրաստ վիճակում կիրառելու պարագայում կառաջացնեն լրացուցիչ ռիսկեր և ակամա օրենքի խախտումներ։

SAFE Invest 2021-06-05

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ-ՀՀ-ում այս պահին չունենք բավականաչափ գրավիչ առաջարկներ օտարերկյա ներդրումների համար։ Անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանել գրավիչ և նվազ ռիսկային արտոնություններ, ամենևին խոսքը հարկերի այնպիսի ազատման կամ ներման մասին չէ, ինչպես որ տարիներ առաջ օտարվեցին Հայաստանի պետական ակտիվները:
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ-ՀՀ-ի համար մարդկային ռեսուրսների ճիշտ օգտագործումը էական ազդեցություն կարող է ունենալ տնտեսական ցուցանիշերի վրա։ Բազմիցս ենք լսել Հասյաստանի կարևոր ռեսուրսը դա ՄԱՐԴՆ է: Ցավոք ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ ՀՀ-ում ոչ բոլոր աշխատողներն են զբաղվում իրենց սիրելի գործով, բայց Հայաստանում կա նաև ևս մի հավելյալ վնասակարար գործոն, մեր գործատունները մի շարք մասնագիտությունների շրջանակում շեշտը դնում են բացառապես երիտասարդ կադրերի վրա, իսկ արդեն 50-ից անց աշխատակիցները դառնում են գործազուրկ և առաջանում է մի քանի խնդիր,
Մասնավորապես՝ փորձառունները միշտ չէ, որ իրենց մասնագիտական գիտելիքները փոխանցում են երիտասարդներին, Հայաստանում տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է 63 տարեկանից, բայց շատերը դեռ չհասած այդ տարիքին արդեն իսկ գործազուրկ են, թեպետ նրանցից շատերը կարող են բավականին որակյալ աշխատանք կատարել։
Խնդրի լուծման համար պետք ներդրվի հարկային արտոնություն, մասնավորապես, որոշ մասնագետների պարագայում, օրինակ 50 տարեկանից բարձր աշխատակիցներ ընդունելու դեպքում գործատուին տալ արտոնություն հարկերի նվազեցման տեսքով, ինչպես օրինակ հաշմանդամ աշխատողների դեպքում է սահմանված։

Տնօրեն՝ Սերգեյ Ս. Խաչատրյան:

SAFE Invest 2021-05-10

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ SAFE INVEST LLC -ին հանդիսանում է ՀՊՏՀ-ի գործընկեր:
ՀՊՏՀ ռեկտոր Դիանա Գալոյանը և Սեյֆ Ինվեսթ ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Սերգեյ Խաչատրյանը քննարկեցին ՀՈՒՇԱԳՐԻ ուղղությունները և մեկնարկի ժամկետները։ Սիրով համաձայնելով ՀՊՏՀ ռեկտոր Դիանա Գալոյանի առաջարկությանը՝ Սեյֆ Ինվեսթ Ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Սերգեյ Խաչատրյանը իր պատրաստակամությունը հայտնեց ակտիվ մասնակցություն ունենալ ՀՊՏՀ ուսանողներին գործնական գիտելիքների փոխանցելու և ներկայիս աշխատաշուկայում ավելի պատրաստված և պահանջված կադրեր լինելու գործում։

SAFE Invest 2021-02-08

06.03.2021թ.ին տեղի ունեցավ Սեյֆ Ինվեսթ ՍՊԸ-ի գործընկեր` «Ճաշակ» գինետան բացումը:

Բացմանը ներկա էին «Սեյֆ Ինվեսթ» ՍՊԸ-ի հիմնադիր-տնօրեն Սերգեյ Խաչատրյանը` գործընկեր կազմակերպության հաշվապահի հետ միասին:
Գինետանը տիրում էր ջերմ և չափազանց հաճելի մթնոլորտ:
Սեյֆ Ինվեսթ ՍՊԸ-ի ողջ անձնակազմը «Ճաշակ»-ին մաղթում է բազում հաջողություններ և խոստանում լինել մշտական հաճախորդների ցանկում:
Այցելեք Սպենդարյան 5 և փառահեղ դրական էներեգիա կստանաք։