Նախագիծ․ ոսկյա իրերի օտարման գործարքների՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշմ

2024-05-10

‼Նախագծով առաջարկվում է ոսկյա իրերի օտարման գործարքների՝ ԱԱՀ-ով հարկման բազայի որոշման կանոնների վերանայում կատարել․
Մասնավորապես՝
Ոսկուց պատրաստված իրերի օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համար­վում Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով և սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկվող՝ ԱԱՀ-ով հարկ­­ման բազայի և Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի համաձայն կազմվող փաստաթղթով հիմ­նա­վոր­­ված՝ տվյալ իրի արտադրության համար օգտագործված     ՝ ստանդարտացված ոսկու ձու­լակ­­­տորի կամ դրա մի մասի ձեռք բերման գնի դրական տարբերությունը: Սույն մասի համաձայն հաշվարկվող ԱԱՀ-ով հարկման բազան չի կարող պակաս լինել Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով և սույն հոդվածի այլ մասերով սահմանված կարգով հաշվարկվող ԱԱՀ-ով հարկ­­ման բազայի 25 տոկոսից։
⏳Փոփոխությունը նախատեսվում է ուժի մեջ մտնել  2024 թվականի հուլիսի 1-ից ։

Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ

ՍԵՅՖ ԻՆՎԵՍԹ ՍՊԸ

Հետևեք մեզ սոցցանցերում՝

Վերջին հրապարակումները

SAFE Invest 2024-06-05

Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանուցված և հաշվառված զբոսաշրջային օպերատորների կողմից ներգնա զբոսաշրջային փաթեթների իրացման նկատմամբ ԱԱՀ-ի հաշվարկման մեջ կատարել փոփոխություն։

Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
 ???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2024-06-03

Նախատեսվում է հաստատել միկրոկազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը։
Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
 ???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2024-06-02

Նոր Օրենքի նախագիծ ԿՐԻՊՏՈԱԿՏԻՎՆԵՐԻ վերաբերյալ
օրենքի հիմնական նպատակներն են լինելու Հայաստանի Հանրապետության կրիպտոակտիվների շուկայում հաճախորդների ու կրիպտոակտիվներ ձեռքբերողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, կրիպտոակտիվների շուկայի արդար և թափանցիկ գործունեության ապահովումը և կրիպտոակտիվների շուկայում համակարգային ռիսկերի նվազեցումը:

Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1