Бухгалтерская услуги

2024-05-06

❗️Наша компания гарантирует высокоэффективные и качественные бухгалтерские услуги, а также бизнес - консалтинг.
*️⃣Первичная регистрация документов 
*️⃣Консультации по налогам и бухгалтерскому учету 
*️⃣Подготовка финансовой и налоговой отчетности
*️⃣Сдача отчетности в электронном виде
*️⃣Изучение деятельности клиента, выявление особенностей и предложение лучших решений
*️⃣Сопровождение государственной регистрации юридических лиц

Бухгалтерская компания ???????????????? ???????????????????????? ???????????? предлагает исключительно качественные услуги. Мы предоставляем компетентные консультации, сопровождаем государственную регистрацию юридических и физических лиц, ведем налоговый и финансовый учет. ????

Для предварительной записи просьба обратиться ⬇️
???? написать личное сообщение или
???? позвонить по номеру ???????????? ???????? ???????? ????????
????Адрес: ул. Туманян 1

ՍԵՅՖ ԻՆՎԵՍԹ ՍՊԸ

Հետևեք մեզ սոցցանցերում՝

Վերջին հրապարակումները

SAFE Invest 2024-06-05

Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանուցված և հաշվառված զբոսաշրջային օպերատորների կողմից ներգնա զբոսաշրջային փաթեթների իրացման նկատմամբ ԱԱՀ-ի հաշվարկման մեջ կատարել փոփոխություն։

Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
 ???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2024-06-03

Նախատեսվում է հաստատել միկրոկազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը։
Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
 ???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2024-06-02

Նոր Օրենքի նախագիծ ԿՐԻՊՏՈԱԿՏԻՎՆԵՐԻ վերաբերյալ
օրենքի հիմնական նպատակներն են լինելու Հայաստանի Հանրապետության կրիպտոակտիվների շուկայում հաճախորդների ու կրիպտոակտիվներ ձեռքբերողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, կրիպտոակտիվների շուկայի արդար և թափանցիկ գործունեության ապահովումը և կրիպտոակտիվների շուկայում համակարգային ռիսկերի նվազեցումը:

Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1