Հիշեցում՝ արձակուրդ գնալը օրենքով պարտադիր է

2024-04-17

‼️ՀԻՇԵՑՈՒՄ
✍️2023թ-ի դեկտմեբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել աշխատանքային օրենսգքրի նոր պահանջ, ըստ որի,
եթե այդ աշխատանքային տարվա մեջ առկա ամենամյա արձակուրդը չօգտագործեն և տեղափոխեն ևս 18 ամիս ու էլի չօգտագործեն, ապա գործատուին կտրվի իրավունք՝ առանց Աշխատողի դիմումի ուղարկել արձակուրդ, բայց եթե գործատուն առանց Աշխատողի դիմումի չուղարկեց արձակուրդ, Աշխատողին վճարելու է տույժ՝ յուրաքանչյուր չուղարկած օրվա համար միջին ամսական աշխատավարձի 0,15%-ի չափով։ 
Պետք է իմանալ, որ արձակուրդի համար աշխատավարձի վճարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան ամենամյա արձակուրդն սկսելուց 3 օր առաջ։
Օգտագործեք օրենքով սահմանված Ձեր իրավունքը և հիշեք այն նախատեսված է հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։

Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ

ՍԵՅՖ ԻՆՎԵՍԹ ՍՊԸ

Հետևեք մեզ սոցցանցերում՝

Վերջին հրապարակումները

SAFE Invest 2024-06-05

Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանուցված և հաշվառված զբոսաշրջային օպերատորների կողմից ներգնա զբոսաշրջային փաթեթների իրացման նկատմամբ ԱԱՀ-ի հաշվարկման մեջ կատարել փոփոխություն։

Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
 ???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2024-06-03

Նախատեսվում է հաստատել միկրոկազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը։
Եղեք իրազեկ
Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
 ???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1

SAFE Invest 2024-06-02

Նոր Օրենքի նախագիծ ԿՐԻՊՏՈԱԿՏԻՎՆԵՐԻ վերաբերյալ
օրենքի հիմնական նպատակներն են լինելու Հայաստանի Հանրապետության կրիպտոակտիվների շուկայում հաճախորդների ու կրիպտոակտիվներ ձեռքբերողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը, կրիպտոակտիվների շուկայի արդար և թափանցիկ գործունեության ապահովումը և կրիպտոակտիվների շուկայում համակարգային ռիսկերի նվազեցումը:

Հարգանքներով՝
Սեյֆ ինվեսթ ՍՊԸ
???????????? ???????? ???????? ????????
???????????? ???????? ???????? ????????
ք․Երևան,Թումանյան 1