Մեզ հետ համագործակցում են 100-ից ավելի հարկատուներ

Մենք ավելացնում ենք

Ձեր բիզնեսի արժեքը։

«Սեյֆ Ինվեսթ» հաշվապահական կենտրոնը ստեղծված է` հեշտացնելու Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց աշխատանքը:

Մենք առաջնորդվում ենք արևմտյան այն խոսքերով, որ ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր մասնագիտությամբ, իսկ մնացածը ուղղակի հանձնի համապատասխան որակավորմամբ մասնագետներին: Ահա այս գաղափարի հիման վրա է գործում «Սեյֆ Ինվեսթ»-ը: Մեր որակավորված մասնագետներին հանձնելով Ձեր հաշվապահության բանալին, Դուք հնարավորություն եք ստանում ամբողջությամբ նվիրվել միայն Ձեր աշխատանքին:

Հնացած մեթոդներով հաշվապահության վարումը այսօր չի կարող ինտեգրվել Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցած ժամանակաշրջանում:

- Մեր Կազմակերպության կողմից հաշվապահությունը վարվում է հաշվապահության և ֆինանսերի ոլորտում համապատասխան պետական մարմինների կողմից որակավորված և բարձր մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող մասնագետների կողմից՝ «Հայկական ծրագրեր» 7 համակարգի միջոցով:

«Սեյֆ Ինվեսթ» հաշվապահական գրասենյակի կողմից առաջարկվող հաշվապահական հաշվառման ծառայությունները կարող են լավ հիմք հանդիսանալ ցանկացած բիզնեսի զարգացման համար:

Հաշվապահական հաշվառման ծառայությունները իր մեջ ներառում են.

  1. Փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար հաշվապահական հաշվառման վարում
  2. Խոշոր կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման վարում համաձայն ՖՀՄ Ստանդարտների
  3. Հաշվապահական հաշվառման վարում, ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում
  4. Կադրային փաստաթղթերի վերականգնում և կադրային գործի վարում
  5. Ներքին աուդիտի իրականացում
- Հաշվապահական ծառայությունները մատուցվում են որակավորված հաշվապահների կողմից:

Ծանոթանալով Ձեր գործունեության առանձնահատկություններին՝ կօգնենք Ձեզ ընտրել առավել հարմար հարկման դաշտ և կմշակենք այնպիսի քաղաքականություն, որը հնարավորինս կնվազեցնի Ձեր հարկային բեռը։

Հաշվապահություն

Հաշվապահություն

Համաձայն ՀՀ Հարկային օրենսդրության պահանջների

Ֆինանսական հաշվառում

Ֆինանսական հաշվառում

Համաձայն ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտների

Կադրային գործ

Կադրային գործ

Համաձայն ՀՀ աշխատանքային օպրենսդրության պահանջների

Իրավաբանական ծառայություններ

Իրավաբանական ծառայություններ

Միջազգային պայմանագրերի և ՀՀ Օրենսդրության պահանջների համաձայն

Բիզնես պլանավորում

Բիզնես պլանավորում

Մենք ավելացնում ենք Ձեր բիզնեսի արժեքը։

Ինչու ընտրել մեզ

Մեր հետ կնքելով հաշվապահական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, Դուք հնարավորություն ունեք՝

Ձեռք բերել հաշվապահության մի ամբողջ բաժին՝ ներառելով որակավորված հաշվապահներ, իրավաբաններ և հարկային իրավախորհրդատուներ

Հանել Ձեր ուսերից հաշվապահական սխալների կատարման պատասխանատվությունը

Եվ ամենակարևորը` այդ ամենն ավելի մատչելի պայմաններով

500+

Ուրախ հաճախորդներ

500+

Կնքված պայմանագրեր

50+

Դատական պաշտպանություններ

50+

Ձեռքբերումներ և մրցանակներ
Մեզ Վստահում են