Իրավաբանական անձանց/Ա/Ձ/պետ. գրանցում

Մեր գրասենյակի գործունեության ոլորտը բավականին ընդարձակ է: Այն ներառում է քաղաքացիական և վարչական իրավունքին վերաբերող գրեթե բոլոր ինստիտուտները: Միևնույն ժամանակ գործունեության առանձին ոլորտներով զբաղվում են մեր թիմի՝ հատուկ այդ ոլորտներում մասնագիտացած ներկայացուցիչները, ինչը նպաստում է իրավական խնդիրների ավելի արագ և արդյունավետ լուծմանը:

Գրասենյակը առաջակում է հետևյալ ծառայությունները՝

 • Խորհրդատվություն - նախնական խորհրդատվությունը անվճար
 • Փաստաթղթերի կազմում
 • Իրավաբանական փորձաքննություն
 • Դատական ներկայացուցչություն
 • Իրավական սպասարկում

Մեր գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝

 1. Պայմանագրային հարաբերություններ
 2. Սեփականության իրավունք
 3. Իրավաբանական անձանց գրանցում
 4. Աշխատանքային իրավահարաբերություններ
 5. Ընտանեկան իրավահարաբերություններ
 6. Սնանկություն
 7. Կորպորատիվ վեճեր
 8. Վնասի փախհատուցում
 9. Ապահովագրություն
 10. Մտավոր սեփականություն
 11. Անձնական ոչ գույքային իրավունքներ
 12. Բանկային իրավահարաբերություններ
 13. Վարչական ակտերի բողոքարկում