Պետական գնումների` տենդերների, փաթեթների պատրաստում և ներկայացում

Մատուցվում է հետևյալ ծառայությունները ՀՀ պետական գնումների (մրցույթների) գործընթացի շրջանակներում՝ Գնումների մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան.

  1. Մասնակիցների գրանցում պետական գնումների էկելտրոնային համակարգ (Armeps)
  2. Ոլորտների մշտադիտարկում
  3. Մրցույթների փաթեթների պատրաստում
  4. Մրցույթի հայտերի կազմում և ներկայացում թղթային/էլեկտրոնային ձևով (Armeps. Am և gnumner. Am)
  5. Հաղթող ճանաչված մասնակցից պահանջվող փաստաթղթերի հանձնում
  6. Կնքվելիք պայմանագրերի կետերի դիտարկում, պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում, պայմանագրի լազորությունների վերահսկում
  7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունների պատրաստում և ներկայացում թղթային/էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (Armeps. Am և gnumner. Am):
  8. Պետական գնումների գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության ծառայություններ ՀՀ Գնումների մասին օրենքի շրջանակներում: