Հաշվապահական հաշվառում և խորհրդատվություն

Մեր կազմակերպությունն առաջարկում է հետևյալ հաշվապահական ծառայությունները

  1. Հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսական վերլուծություն
  2. Հաշվապահական և հարկային խորհրդատվություն,
  3. Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում և ծրագրային ներդրում,
  4. Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների պլանավորում,
  5. Հարկային ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն,
  6. Հարկային և այլ պարտադիր վճարների պլանավորում և մոնիթորինգ,
  7. Լավագույն լուծումների առաջարկում:

  • Խնայեք Ձեր ժամանակը, քանի որ հարկային մարմինների հետ փաստաթղթաշրջանառությունը կատարում ենք մենք:
  • Մշտապես օգտվում եք խորհրդատվական ծառայություններից:
  • ՈՒնենում եք որակավորված և գիտակ հաշվապահների մի ամբողջ թիմ, ովքեր պատասխանատու են իրենց կատարած աշխատանքի համար: