Իրավաբանական աջակցություն և խորհրդատվություն

Մեր գրասենյակի գործունեության ոլորտը բավականին ընդարձակ է: Այն ներառում է քաղաքացիական և վարչական իրավունքին վերաբերող գրեթե բոլոր ինստիտուտները: Միևնույն ժամանակ գործունեության առանձին ոլորտներով զբաղվում են մեր թիմի՝ հատուկ այդ ոլորտներում մասնագիտացած ներկայացուցիչները, ինչը նպաստում է իրավական խնդիրների ավելի արագ և արդյունավետ լուծմանը:

Գրասենյակը առաջակում է հետևյալ ծառայությունները՝

 1. Խորհրդատվություն - նախնական խորհրդատվությունը անվճար
 2. Փաստաթղթերի կազմում
 3. Իրավաբանականկան փորձաքննություն
 4. Դատական ներկայացուցչություն
 5. Իրավական սպասարկում

Մեր գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝

 • Պայմանագրային հարաբերություններ
 • Սեփականության իրավունք
 • Իրավաբանական անձանց գրանցում
 • Աշխատանքային իրավահարաբերություններ
 • Ժառանգություն
 • Ընտանեկան իրավահարաբերություններ
 • Սնանկություն
 • Կորպորատիվ վեճեր
 • Վնասի փախհատուցում
 • Ապահովագրություն
 • Մտավոր սեփականություն
 • Անձնական ոչ գույքային իրավունքներ
 • Բանկային իրավահարաբերություններ
 • Վարչական ակտերի բողոքարկում