Ներքին աուդիտ

Ներքին աուդիտի ծառայությունները իր մեջ ներառում է՝

 1. Ֆինանսական հաշվետվությունների դիտարկում,
 2. Հարկային հաշվետվությունների դիտարկում,
 3. Ընկերության ծախսերի օպտիմալացում,
 4. Ընկերության բաց թողնված եկամուտների արձանագրում,
 5. Խարդախությունների կամ սպասվելիք խարդախությունների բացահայտում,
 6. Ֆինանսական վերլուծություններ,
 7. Հրապարակվող Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ստորագրում որակավորված փորձագետ հաշվապահների կողմից:

Մենք աշխատում ենք հետևյալ սկզբունքների համաձայն`

 • անկախություն
 • օբյեկտիվություն
 • կարողունակություն
 • անկողմնակալություն
 • գաղտնիություն
 • ազնվություն